Дисковая пневматическая сеялка точного высева TWIN ROW Şakalak

Çift sıra ekim, uygun çift sıra ekim makinesi ve uygun tohum çeşidi kullanılarak,tohumların,sıra u¨zerine tek sıra yerine yan yana iki sıralı,fakat yeterli kök alanı sağlamak amacıyla tohumların birbirine çapraz şekilde ekilmesidir.
Şakalak A.Ş tarafından geliştirilen çift sıralı çapraz ekim makineleri ile hem birim alandaki bitki sayısı istenilen miktarda arttırılmakta, hem de sıralar arasındaki mesafe mekanizasyon bakımından istenilen du¨zeyde ayarlanabilmektedir.
• Şakalak çift sıra çapraz ekim makinası ile Tohumlar 20 cm aralıkta iki sıra u¨zerinde ve çapraz konumlanacak biçimde ekilebilmektedir.
• 20 cm çizgi aralığı ile çift sıra ekim yapabilen ikiz ekim u¨niteleri pnömatik hassas ekim makinesi şasesi u¨zerine istenilen aralıklarda, istenilen sayıda montaj  edilebilmektedir. Her u¨nite birbirinden bağımsız çalışmaktadır.
• Çift sıra çapraz ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 60-65-70-75 cm.dir.
• İkiz ekim u¨nitesine sahip pnömatik hassas çift sıra çapraz ekim makineleri 2,3,4,5,6,8, sıralı yapılabilmektedir.
• Çift sıra çapraz ekim u¨nitesi diskli tiptir.Hassas ve hızlı ekim yapar.
• İsteğe bağlı olarak gu¨bre teşkilatlı veya gu¨bresiz olarak u¨retilebilirler.
• Şakalak çift sıra çapraz ekim makinası; şakalak disk ayaklı pnömatik ekim makinasının tu¨m özelliklerine sahiptir.
• Çift sıra çapraz ekim makinesi tu¨m arazi tiplerinde du¨ze ve sırta ekim yapılabilir.
• Çift sıra ekim yöntemi, u¨lkemizde özellikle mısır, yerfıstığı vb. bitkilerde uygulanmaktadır.
• Şakalak çift sıra çapraz ekim makinası ile dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından ortalama olarak birim alandan %20 verim artışı sağlanabilmektedir.
• Ayrıca; Şakalak çift sıra çapraz ekim makinası, yu¨ksek çalışma hızı ve mu¨kemmel performansı ile yakıt ve zamandan tasarruf ile yu¨ksek verim sağlayan bir ekim makinasıdır.